Szybko wycenimy Twój projekt!

GIĘCIE BLACH

Gięcie blach to jedna z podstawowych metod obróbki plastycznej metali, pozwalająca na nadawanie płaskim arkuszom blachy określonych kształtów bez konieczności stosowania spawania. Technologia CNC rewolucjonizuje ten proces, wprowadzając automatyzację i precyzję w obszarze, który tradycyjnie opierał się na umiejętnościach i doświadczeniu operatorów.

Oferujemy profesjonalne usługi gięcie blach i elementów stalowych do grubości 8mm.

Na czym polega gięcie i zaginanie blach?

  • Gięcie blach to proces obróbki plastycznej, podczas którego płaski arkusz metalu jest formowany w określony kształt przez wywieranie na niego siły zewnętrznej. Proces ten pozwala na zmianę kształtu (krzywizny) blachy bez usuwania lub dodawania materiału, co odróżnia go od innych metod obróbki, takich jak cięcie czy spawanie.
  • Podczas procesu gięcia blachy, materiał jest umieszczany na prasie krawędziowej gdzie zostaje poddany naciskowi w specyficznych punktach lub wzdłuż określonej linii. Siła ta prowadzi do zdeformowania metalu i stworzenia zgięcia o wymaganym kącie i promieniu. W zależności od charakterystyki materiału, grubości blachy oraz rodzaju maszyny użytej do gięcia, proces ten może wymagać różnych ustawień siły nacisku i precyzji w celu uzyskania pożądanych efektów. Gięcie na zimno jest realizowane w temperaturze otoczenia i jest najczęściej stosowane ze względu na swoją szybkość, efektywność i precyzję.
  • W nowoczesnej produkcji, gięcie blach jest często wspomagane przez technologię CNC (Computer Numerical Control), która pozwala na precyzyjne kontrolowanie procesu gięcia za pomocą programów komputerowych. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej precyzji, powtarzalności i efektywności w produkcji komponentów metalowych o złożonych kształtach.

Parametry gięcia

Do najważniejszych parametrów gięcia należą grubość blachy, kąt gięcia oraz promień gięcia. Precyzyjne ich ustalenie i kontrola są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych wyników i zapewnienia wysokiej jakości giętych elementów.

Oprogramowanie wspierające proces wyginania i zaginania

Współczesne prasy krawędziowe CNC wykorzystują zaawansowane oprogramowanie CAD/CAM, które nie tylko ułatwia projektowanie i programowanie procesów gięcia, ale również pozwala na symulację i optymalizację operacji w celu zminimalizowania ryzyka błędów i odpadów produkcyjnych.